top of page

Source: Iranintl

Nov 26, 2022

به دنبال انتشار فراخوان اعتصاب از سوی اتحادیه کامیون‌داران، کارگران شماری از کارخانه‌های صنعتی و خودروسازی نیز روز شنبه پنجم آذر دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.

در ادامه اعتصاب کسبه و کارگران در هفته‌های اخیر، روز پنجم آذر در شرکت‌های صنعتی ذوب‌آهن اصفهان، سرماآفرین الوند، خودروسازی مرتب، سیف‌خودرو، لوازم خانگی پارس قزوین و ...، کارگران دست به اعتصاب زدند.


اتحادیه کامیون‌داران و رانندگان کامیون در روزهای گذشته فراخوانی عمومی را برای آغاز اعتصابی ۱۰ روزه از پنجم آذر ماه منتشر کرده بودند.

واحدهای صنعتی

کارکنان شرکت ذوب‌آهن اصفهان با دست کشیدن از کار، اعتصاب کردند.


این کارگران در تجمع خود شعار دادند: «کارگر داد بزن، حقت رو فریاد بزن ...»


ذوب‌آهن اصفهان یک شرکت مادر با چهار هزار نفر پرسنل و تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل است.

کارگران شرکت سرماآفرین شهر صنعتی البرز هم در الوند با دست کشیدن از کار، به اعتصابات سراسری پیوستند.

در این شرکت هم کارگران با سر دادن شعار «کارگر داد بزن، حقت رو فریاد بزن» تجمع کردند.


سرماآفرین، شرکتی در صنعت تهویه مطبوع است که نیم قرن پیش فعالیت خود را آغاز کرد.

بر اساس گزارش اتحادیه آزاد کارگران، در مجتمع فولاد بافق (فولاد ابویی) نیز کارگران جوشکار در اعتراض به رعایت نشدن موارد ایمنی که منجر به انفجار و کشته شدن دو نفر از همکارانشان شد، دست به اعتصاب زدند.

خودروسازی

کارگران کارخانه سیف‌خودرو با دست کشیدن از کار، اعتصاب کردند.


در شرکت خودروسازی مرتب نیز کارگران دست به اعتصاب زدند.

کارگران این شرکت پیش از این و از روز ۲۸ آبان‌، در اعتراض به ماه‌ها معوق ماندن و پرداخت نشدن حقوق و دستمزد خود، دست از کار کشیده بودند.

لوازم خانگی

کارکنان و کارگران کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین با دست کشیدن از کار به موج اعتصابات پیوستند.


در هفته‌های اخیر و همزمان با دو ماه اعتراض پیوسته مردم ایران، کارگران در ده‌ها واحد صنعتی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع سنگین، پتروشیمی، نفت، گاز، نیشکر و ... اعتصاب کردند.

کسبه و بازاریان ده‌ها شهر ایران نیز بارها و برای روزهای متوالی، در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران مغازه‌های خود را بستند و اعتصاب کردند.

bottom of page