top of page

Source: Iranintl

Dec 6, 2022

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، حمید قره‌حسنلو، پزشک، در پرونده کشته شدن یک بسیجی به اعدام محکوم شده و همسرش فرزانه قره‌حسنلو حکم ۲۵ سال زندان گرفته است.


خبرگزاری قوه قضاییه نوشته احکام صادرشده غیرقطعی بوده و در صورت اعتراض، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

bottom of page