top of page

Iranintl

Nov 12, 2022

دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل هم بار دیگر در اعتراض به ادامه بازداشت دانشجویان از جمله محمد عرب و محمدامین مرادقلی، دانشجویان این دانشگاه، تجمع کردند.

در دانشکده روان‌شناسی دانشگاه تهران، شماری از دانشجویان در اعتراض به ادامه بازداشت ماهان گچپزان، دبیر شورای صنفی این دانشکده، تحصن کردند.

دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان هم در بیانیه‌ای با تاکید بر ادامه اعتصاب خود نوشتند: «در روزگاری که تابوت جوانان این‌گونه بر دوش پیاده‌روها غرق می‌شود، در کلاس‌های درس اعم از حضوری یا مجازی، حاضر نخواهیم شد.»

در دانشگاه خوارزمی واحد کرج هم شماری از دانشجویان تجمع کرده و شعارهایی چون «ملت چرا نشستی، ناجی ما تو هستی» و «دانشجوها رو کشتن، به‌جاش آخوند گذاشتن» سر دادند.


دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف هم تحصن خود را در لابی دانشکده برای آزادی دانشجویان بازداشت شده ادامه دادند.

در دانشگاه علم و فرهنگ، همچون هفته‌های گذشته تجمعی در اعتراض به سرکوب شدید دانشجویان و مردم شکل گرفت.

دانشجویان این دانشگاه شعار «این آخرین پیامه، اعدام کنین قیامه» سر دادند.


دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در حمایت از دانشجویان تعلیق شده‌، اعتصاب و از حضور در کلاس‌ها و بیمارستان‌ها خودداری کردند.

تحصنی نیز از سوی دانشجویان دانشگاه بهشتی تهران در اعتراض به بازداشت و زندانی کردن دانشجویان شکل گرفت.


اعتراضات دانشجویی و تداوم آن، بخشی از خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی است.

در دومین ماه از این خیزش، تجمع‌ها و تحصن‌های دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف همچنان ادامه دارد و آنان توانسته‌اند بار دیگر محدودیت تفکیک جنسیتی را در برخی سلف‌ها بشکنند.

bottom of page