top of page

Source: Iranintl

Nov 25, 2022

دانشجویان هفت دانشگاه شهر تهران، فراخوانی مشترک را برای بر پا کردن تجمع اعتراضی در روز شنبه پنجم آذر در حمایت از مردم کردستان منتشر کردند.

جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، ملی (بهشتی)، الزهرا، امیرکبیر، خوارزمی و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، روز پنجم آذر را «شنبه سیاه دانشگاه» خواندند و از دانشجویان خواستند با پوشیدن رخت سیاه برای حمایت از مردم کردستان، تجمعی اعتراضی بر پا کنند.


این بیانیه با عنوان «خون گرم، میان کوه و کمر کردستان» آغاز شده و به ایستادگی شجاعانه و متحدانه دانشجویان دانشگاه‌های کردستان و علوم‌پزشکی سنندج در مقابل نیروهای سرکوب اشاره کرده است.


در بخشی از این فراخوان آمده است: «جنبش دانشجویی اخیر که پیوندی بی‌تکرار با جامعه‌اش دارد، چگونه می‌تواند بر کشتار بی‌رحمانه مردمش در مناطق کردنشین چشم ببندد؟ چگونه عزیزانمان را که کشتند فراموش کنیم؟ چگونه دلیران کردستان را تنها بگذاریم؟»


نویسندگان این بیانیه، همچنین از «بوی خون پیرانشهر، جوانرود، بوکان و مهاباد» گفتند که تا دانشکده‌ها و کلاس‌های تهران هم آمده و تاکید کردند: «اکنون نقطه‌ای است که دانشجو تصمیم می‌گیرد راه شرافت برگزیند یا سر کلاس‌های دست‌نشاندگان سیستم سرکوب‌گر بنشیند و چشم خود را بر خون مردمش و حصر دوستانش ببندد.»


دانشجویانی که این فراخوان را منتشر کرده‌اند خطاب به «برادران و خواهران کُرد» نوشتند: «شجاعت شما، ما را نیز جسورتر ساخت. غریو آزادی و برابری را شنیدیم و سوگند می‌خوریم که همصدا با شما فریاد رهایی سر دهیم.»


این بیانیه همچنین «خشونت و گلوله علیه مردم»، «سرکوب دانشگاه»، «اعمال فراقانونی و ضد‌دانشجویی»، «بازداشت گسترده فعالان دانشجویی و تعلیق دانشجویان سراسر کشور» را محکوم کرده و «سکوت هر دانشجو یا استادی» را نسبت به وضع موجود مصداق «همکاری با ظلم و گذاشتن پا بر خون انسان و انسانیت» خواندند.


این فراخوان اساتید و جامعه دانشجویی را با جمله «ای دانشجو، بر پاخیز؛ برای زن، زندگی، آزادی!» خطاب قرار داده و با شعار کُردی «شه‌هید نامری» (شهید زنده است) به پایان رسیده است.


روز چهارشنبه دوم آذر نیز شماری از استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه کردستان مقابل سازمان مرکزی آن تجمع و در بیانیه‌ای اعلام کردند تا زمان آزادی استادها و دانشجوهای بازداشت‌شده، به تحصن خود ادامه می‌دهند.


همچنین در هفته گذشته، دانشگاه کردستان برای تحصن سراسری روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (اول و دوم آذر) در دانشگاه‌های کشور فراخوان داده بود.اعتراضات دانشجویی در شرایطی ادامه دارد که در روزهای گذشته صدها نفر از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف بازداشت یا ممنوع‌الورود شده‌اند.


از سوی دیگر از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، نیروهای سرکوب‌گر چندین بار به خوابگاه‌های دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف حمله کرده‌اند.با این حال اما اعتراض، تحصن و تجمع دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور همچنان ادامه دارد.

bottom of page